Recent Changes

Friday, December 6

 1. page space.menu edited {inici.gif} PRESENTACIÓ GUIA PRESENTACIÓ 1.GUIA del COMENTARI MODEL 2.MODEL de COMENTA…
  {inici.gif} PRESENTACIÓ
  GUIA
  PRESENTACIÓ
  1.GUIA
  del COMENTARI
  MODEL

  2.MODEL
  de COMENTARI
  Altres

  3.Altres
  WIKIS semblants
  Poesia

  4.Poesia
  en 2n ESO
  Blog: La Paraula Vola

  --- Els poemes ---
  Veles e vents (Ausiàs March)
  (view changes)
  4:31 am
 2. page Marc Granell a 2n ESO edited - - - - - - - - - - - - - - 1.LLEGIR I ESCRIURE POESIA AMB MARC GRANELL EN 2n ESO ... Com qu…

  - - - - - - - - - - - - - -
  1.LLEGIR I ESCRIURE POESIA AMB MARC GRANELL EN 2n ESO
  ...
  Com que més avall he enllaçat amb els quatre apunts del blog de classe que expliquen la seqüenciació, acabaré amb una proposta. La pròxima vegada seguiré un procés invers, partiré dels coneixements previs de poesia i escriurem poemes motivats per la lectura programada a fi "d'estudiar la poesia". Seguirem l'ordre proposat per Shelley Wright, la qual fa un gir copernicà a la taxonomia de Bloom argumentant que al coneixement s'accedeix millor per aquest ordre: creant, avaluant, analitzant, aplicant, comprenent i recordant. Personalment he observat que la predisposició a aprendre és més gran quan es manipula o recrea grupalment l'objecte d'aprenentatge per a elaborar un producte social. Així és com treballarem les idees prèvies sobre poesia amb estudiants de 13-14 anys, joves que arriben amb llocs comuns antiquats i prejudicis envers la lírica, concepcions desmuntables amb la creació pròpia i seguint les passes inverses de Bloom.
  - - - - - -
  ---Seqüència d'activitats relatada en quatre entrades del blog d'aula:
  1a. Podcasts dels poemes recitats de l'Illa amb llunes
  2a. Poema prototip i autopublicació de 32 poemes dels alumnes
  3a. Document 'recull' dels poemes i antologia poètica dels alumnes
  4a. Post d'avaluació de les activitats
  5a. Encara no publicat: videoantologia amb els 9 poemes escollits

  ---Més info:
  Fitxa d'avaluació de les activitats sobre poesia
  ...
  Presentació del poeta en la visita que ens va fer a l'Institut fa 10 anys.
  {https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8210752256295985757-8047983708066765991?l=quadernirisat.blogspot.com}
  ...
  2n ESO Ii UNA ANTOLOGIA
  The above was originally published May 12, 2012 at http://quadernirisat.blogspot.com/2012/05/poemes-de-2n-eso-i-una-antologia.html
  {http://3.bp.blogspot.com/-6Q6zX0pNLow/T7Y91f0HQ9I/AAAAAAAAB7Y/VZ_aJOJC0kI/s320/arts+poetica.jpg}
  (view changes)
  4:26 am

Thursday, July 25

 1. page space.menu edited ... GUIA del COMENTARI MODEL de COMENTARI RECULL de gravacions Altres WIKIS semblants Poesi…
  ...
  GUIA del COMENTARI
  MODEL de COMENTARI
  RECULL de gravacions
  Altres WIKIS semblants
  Poesia en 2n ESO
  Blog: La Paraula Vola
  --- Els poemes ---
  (view changes)
  9:35 am
 2. page Recull de gravacions (deleted) edited
  9:33 am
 3. page Guia del comentari edited GUIA PER AL COMENTARI DELS POEMES ... de crear-la. En primer lloc convé familiaritzar-se amb…
  GUIA PER AL COMENTARI DELS POEMES
  ...
  de crear-la.
  En primer lloc convé familiaritzar-se amb la poesia oïda, ja siga acudint a recitacions, o bé llegint els poemes en veu alta, teatralitzant-los en la mesura de les nostres possibilitats.
  ...
  aporten significat.
  Convé revisar els següents conceptes: elisió (emmudiment), sinalefa, diftong, cesura, hemistiquis, hiatus, rima (masculina, femenina, consonant i asonant), versos isosil·làbics i anisosil·làbics.
  Els versos lliures o poemes en versicles no tenen les marques rítmiques pròpies dels versos regulars. Ací els factors morfosintàctics, l’eufonia i el simbolisme, entre d’altres, són els recursos que substitueixen i donen el ritme adequat al poema.
  ...
  La tonalitat sentimental i les esferes lèxiques. En poesia les paraules perden el valor conceptual per a guanyar, en contacte les unes amb les altres, el valor poètic, suggeridor, molt més subjectiu. Revisant amb atenció el conjunt de paraules que tenen una mateixa relació semàntica –de significats- dins d’un poema, és com podem comprendre el món que pretén crear el poeta, les constants de la seua poesia. Un poema pot tenir més d’una esfera lèxica. Esbrinar la relació que mantenen les distintes esferes crea la tonalitat sentimental. Per exemple, al Poema de la Rosa als Llavis el mateix títol dóna la clau de les dues esferes lèxiques més importants: la rosa és l’element vegetal, i els llavis són una part del cos de la dona. La unió dels dos suggereix l’erotisme.
  Per acabar, destaquem les imatges i les metàfores. El procés que les genera conté un terme real i un terme imaginat, relacionats tan sols per alguna característica comuna que comparteixen. Buscant quins atributs del terme imaginat poden correspondre també a un objecte real, encara desconegut, és com arriba la solució i desapareix la incompatibilitat. Els atributs comuns poden ser de base lògica o racional –la metàfora-, però també de base irracional –la imatge-. La relació entre els dos termes que formen la imatge haurem de buscar-la a través del context literari i extraliterari del poema. Un exemple de metàfora il·lustrativa: granets de blat com espurnes de sol: terme real + terme imaginat. Un exemple d’imatge extreta de Salvador Espriu: “Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats / i l’aire passi com una estesa mà / suau i molt benigna damunt els amples camps”.
  ...
  de poesia.
  Ed. Laertes (Barcelona 1989)
  ...
  poema: {Caràt-Curs_de_poesia.jpg}
  1.Nivell fònic2.Marques rítmiques dels versos3.Eix temàtic i motius secundaris4.Estructura temàtica: lineal, il·lativa, emmarcada, circular5.Clímax poemàtic: climàtic, anticlimàtic6.Veus del poeta: 1a, 2a i 3a persona7.Dinamisme expressiu: positiu i negatiu8.Tonalitat sentimental i esferes lèxiques9.Imatges, metàfores i figures retòriques en general.10. Conclusió que refonga les idees exposades
  (view changes)
  9:32 am
 4. page Guia del comentari edited GUIA PER AL COMENTARI DELS POEMES ... de crear-la. En primer lloc convé familiaritzar-se amb…
  GUIA PER AL COMENTARI DELS POEMES
  ...
  de crear-la.
  En primer lloc convé familiaritzar-se amb la poesia oïda, ja siga acudint a recitacions, o bé llegint els poemes en veu alta, teatralitzant-los en la mesura de les nostres possibilitats.
  ...
  aporten significat.
  Convé revisar els següents conceptes: elisió (emmudiment), sinalefa, diftong, cesura, hemistiquis, hiatus, rima (masculina, femenina, consonant i asonant), versos isosil·làbics i anisosil·làbics.
  Els versos lliures o poemes en versicles no tenen les marques rítmiques pròpies dels versos regulars. Ací els factors morfosintàctics, l’eufonia i el simbolisme, entre d’altres, són els recursos que substitueixen i donen el ritme adequat al poema.
  ...
  La tonalitat sentimental i les esferes lèxiques. En poesia les paraules perden el valor conceptual per a guanyar, en contacte les unes amb les altres, el valor poètic, suggeridor, molt més subjectiu. Revisant amb atenció el conjunt de paraules que tenen una mateixa relació semàntica –de significats- dins d’un poema, és com podem comprendre el món que pretén crear el poeta, les constants de la seua poesia. Un poema pot tenir més d’una esfera lèxica. Esbrinar la relació que mantenen les distintes esferes crea la tonalitat sentimental. Per exemple, al Poema de la Rosa als Llavis el mateix títol dóna la clau de les dues esferes lèxiques més importants: la rosa és l’element vegetal, i els llavis són una part del cos de la dona. La unió dels dos suggereix l’erotisme.
  Per acabar, destaquem les imatges i les metàfores. El procés que les genera conté un terme real i un terme imaginat, relacionats tan sols per alguna característica comuna que comparteixen. Buscant quins atributs del terme imaginat poden correspondre també a un objecte real, encara desconegut, és com arriba la solució i desapareix la incompatibilitat. Els atributs comuns poden ser de base lògica o racional –la metàfora-, però també de base irracional –la imatge-. La relació entre els dos termes que formen la imatge haurem de buscar-la a través del context literari i extraliterari del poema. Un exemple de metàfora il·lustrativa: granets de blat com espurnes de sol: terme real + terme imaginat. Un exemple d’imatge extreta de Salvador Espriu: “Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats / i l’aire passi com una estesa mà / suau i molt benigna damunt els amples camps”.
  ...
  de poesia.
  Ed. Laertes (Barcelona 1989)
  ...
  poema: {Caràt-Curs_de_poesia.jpg}
  1.Nivell fònic2.Marques rítmiques dels versos3.Eix temàtic i motius secundaris4.Estructura temàtica: lineal, il·lativa, emmarcada, circular5.Clímax poemàtic: climàtic, anticlimàtic6.Veus del poeta: 1a, 2a i 3a persona7.Dinamisme expressiu: positiu i negatiu8.Tonalitat sentimental i esferes lèxiques9.Imatges, metàfores i figures retòriques en general.10. Conclusió que refonga les idees exposades
  (view changes)
  9:31 am
 5. page Marc Granell a 2n ESO edited - - - - - - - - - - - - - - 0.LLEGIR 1.LLEGIR I ESCRIURE The following was originally publ…

  - - - - - - - - - - - - - -
  0.LLEGIR1.LLEGIR I ESCRIURE
  The following was originally published May 20, 2012 at http://laparaulavola.blogspot.com/2012/05/llegir-i-escriure-poesia-amb-marc.html
  {http://3.bp.blogspot.com/-AlYAuBS5u4Q/T7jHuQ29hgI/AAAAAAAAB7k/tgYi2YtyU4M/s320/Portada-Illa+amb+Llunes.jpg}
  ...
  Creador online de poesia automática y rimas de rap.
  {https://blogger.googleusercontent.com/tracker/30780577-1490679661540126454?l=laparaulavola.blogspot.com}
  1-POEMES2-POEMES RECITATS DE
  The above was originally published May 2, 2012 at http://quadernirisat.blogspot.com/2012/05/poemes-recitats-de-lilla-amb-llunes.html
  {http://1.bp.blogspot.com/-LnmXOjqTa74/T6V45SjAbPI/AAAAAAAAB7A/ItPRAuLwHjg/s200/The-best-top-desktop-butterflies-wallpaper-hd-butterfly-wallpaper-3.jpg}
  ...
  De les vostres recitacions, n'he seleccionat una per poema per tal publicar-les al blog i poder recordar aquells versos que ens han acompanyat des d'abril fins avui. Perquè no caiga en sac esgarrat, us propose que opineu d'aquestes intervencions dels companys i sobre els poemes que més us han agradat argumentant-ne els motius.
  {https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8210752256295985757-6630395435005865681?l=quadernirisat.blogspot.com}
  2.MARC3.MARC GRANELL LLIG
  The above was originally published May 3, 2012 at http://quadernirisat.blogspot.com/2012/05/marc-granell-llig-tres-poemes-seus-i.html
  Hem llegit el poemari de Marc Granell L'illa amb llunes, l'hem comentat a classe, n'hem aprés de memòria alguns poemes, els hem recitat i enregistrat -a l'anterior apunt se'n recull als podcasts un exemple de cada poema. Per a tancar aquest cicle poètic, heu escrit un poema lliure cadascú que bé podria seguir paral·lelament la Cançó I que enceta el llibre o d'altres formes poètiques més lliures. El ritme, la mètrica i l'estrofa uniformes amb alguna figura retòrica eren requisits per a començar a assemblar-nos als poetes de tots els temps. Ho hem aconseguit? Per a comprovar-ho, us emplacem a publicar en l'apartat de comentaris d'aquest apunt de blog el poema que dijous o divendres heu escrit de manera "automàtica", per a dedicar-lo al nostre gran poeta del trimestre. Identifiqueu-vos sempre com a autors quan deixeu ací els vostres versos i no oblideu escriure'n el títol.
  ...
  Presentació del poeta en la visita que ens va fer a l'Institut fa 10 anys.
  {https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8210752256295985757-8047983708066765991?l=quadernirisat.blogspot.com}
  3.POEMES4.POEMES DE 2n
  The above was originally published May 12, 2012 at http://quadernirisat.blogspot.com/2012/05/poemes-de-2n-eso-i-una-antologia.html
  {http://3.bp.blogspot.com/-6Q6zX0pNLow/T7Y91f0HQ9I/AAAAAAAAB7Y/VZ_aJOJC0kI/s320/arts+poetica.jpg}
  ...
  - - Si voleu veure o descarregar-vos els 32 poemes, aquest és l'enllaç: CLIQUEU ACÍ.
  {https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8210752256295985757-5657368044456793470?l=quadernirisat.blogspot.com}
  4.AVALUEM5.AVALUEM LES ACTIVITATS
  The above was originally published May 17, 2012 at http://quadernirisat.blogspot.com/2012/05/avaluem-les-activitats-de-poesia.html
  {http://3.bp.blogspot.com/-YA72FPNc9UI/T7VaMlWegkI/AAAAAAAAB7M/vwxb4jQi7E8/s200/different-types-of-poetry.jpg}
  (view changes)
  9:26 am
 6. page space.menu edited {inici.gif} PRESENTACIÓ GUIA del COMENTARI MODEL de COMENTARI RECULL de gravacions Altres W…
  {inici.gif} PRESENTACIÓ
  GUIA del COMENTARI
  MODEL de COMENTARI
  RECULL de gravacions
  Altres WIKIS semblants
  (view changes)
  9:18 am
 7. page Model de comentari fet edited APROXIMACIÓ AL COMENTARI DEL POEMA “L'ELIONOR” de M. Martí i Pol L'ELIONOR L’Elionor tenia cat…
  APROXIMACIÓ AL COMENTARI DEL POEMA “L'ELIONOR” de M. Martí i Pol
  L'ELIONOR
  L’Elionor tenia
  catorze anys i tres hores
  quan va posar-se a treballar.
  Aquestes coses queden
  enregistrades a la sang per sempre.
  Duia trenes encara
  i deia:<<si, senyor>> i <<bones tardes>>.
  La gent se l’estimava
  l’Elionor, tan tendra,
  i ella cantava mentre
  feia córrer l’escombra.
  Els anys, però, a dins la fàbrica,
  es dilueixen en l’opaca
  grisor de les finestres,
  i al cap de poc l’Elionor no hauria
  pas sabut dir d’on li venien
  les ganes de plorar,
  ni aquella irreprimible
  sensació de solitud.
  Les dones deien que el que li passava
  era que es feia gran i que aquells mals
  es curaven casant-se i tenint criatures.
  L’Elionor, d’acord amb molt sàvia
  predicció de les dones,
  va créixer, es va casar i va tenir fills.
  El gran, que era una noia,
  feia tot just tres hores
  que havia complert els catorze anys
  quan va posar-se a treballar.
  Encara duia trenes
  i deia:<<si, senyor>> i <<bones tardes>>.
  COMENTARI
  Nivell fònic
  Hi trobem un poema de versos anisosil·làbics o de mètrica irregular, sense rima. Hi predominen els versos de 6 i de 10 síl·labes. Els de 10 contenen una o dues pauses o cesures, anunciades o no per comes:
  Les dones deien | que el que li passava (5+5 = 10)
  era que es feia gran | i que aquells mals (6+4 = 10); o bé
  que havia complert | els catorze anys (5+5 = 10)
  Al primer dels versos veiem un emmudiment de la e final de “que” unit a l'article “el”, igual com passa amb els “que” dels altres versos, que perden la pronúncia de la e final per unir-se amb la vocal següent. Per contra, no es produeix l'emmudiment entre “catorze” i “anys” per necessitats mètriques (cal arribar a 10 síl·labes en aquest vers).
  Marques rítmiques dels versos
  Ja hem dit que els versos són de diferent mètrica. Si observem els quatre primers, veiem que el que normalment diríem en una frase, ací apareix interromput en tres versos (simula pauses) a fi de donar un toc solemne. Fixeu-vos: “L'Elionor tenia (pausa de suspensió) catorze anys i tres hores (més suspens) quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden (suspens)... etc. Açò dóna al poema un toc de solemnitat, de denúncia, de subratllat per a fer-nos pensar el que vol dir: La xiqueta estava esperant just el moment legal de complir 14 anys per anar a treballar, al darrere sembla havir-hi una extrema necessitat o ànsia. El ritme de prosa d'aquest poema, interromput a cada vers, li atorga un marcat caràcter col·loquial, quotidià, social que l'allunya de la poesia tradicional.
  Eix Temàtic i Motius Secundaris
  Hi ha moltes maneres d'expressar aquest apartat en el comentari d'un poema. El títol ajuda. L'eix temàtic ací, evidentment, és l'inici laboral amb 14 anys de la xiqueta Elionor en una fàbrica, en la qual acabarà treballant també la seua filla uns anys més tard. Els motius secundaris són: els dos estats anímics de la xiqueta: entra amb alegria i més endavant es trobarà sola i tindrà ganes de plorar. L'altre motiu és la descripció de l'ambient de la fàbrica i de la gent, els consells de les dones.
  Estructura temàtica
  El poema presenta una clara estructura (o estratègia) il·lativa perquè cada apartat és el fil conductor del posterior. Totes les parts de la història poetitzada són necessàries per a mostrar la concatenació de cada situació i el resultat final del poema: la repetició de la situació inicial (el primer dia de treball de la filla d'Elionor). És un poema narratiu, per això tots els elements hi són necessaris. Al mateix temps presenta una estratègica tancada circular perquè els versos comencen i acaben d'una manera semblant. També el podem veure emmarcat el final, perquè, tot i acabar igual, hi ha un canvi: ara és la filla d'Elionor la que recomença la mateixa història, una història que no canvia per a algunes famílies,per a alguns grups socials.
  Clímax poemàtic
  D'aparença anticlimàtica perquè sembla no succeir res ja que el títol és fidel al tema que s'hi presenta, sí que hi veiem un nou succés al final que pot ser el desenllaç “inesperat”: la filla d'Elionor acabarà igual que la mare treballant amb unes condicions semblants a la fàbrica. Per això l'estructura és climàtica: subratlla que res no canvia per a la generació següent, desenllaç trist.
  Veus del poeta
  El poeta escriu en tercera persona, omniscient, els esdeveniments d'Elionor. Fa la descripció i el retrat de la xiqueta, del seu estat anímic, del treball a la fàbrica, de la seua evolució al llarg dels anys, fins que porta la seua filla també a la fàbrica. No hi participa de l'acció, però deixa parlar en estil directe a les protagonistes “Sí, senyor”, “Bones tardes”, i en estil indirecte introdueix els consells de les companyes de treball: “Les dones deien que el que li passava...”. Aquest estil directe, de poesia realista, és poc freqüent en els poemes tradicionals, però no inexistent.
  El dinamisme expressiu
  No hem de confondre ací la tristor i aparent monotonia de la vida de la xiqueta amb el dinamisme expressiu de caràcter positiu. Hi ha una narració que detalla amb verbs l'evolució fonamental de la vida laboral de la xiqueta, això sí, amb oracions llargues i aclariments que la podrien fer més descriptiva i d'aparença més lenta. Per aquests darrers motiu, també es pot veure el poema de forma contrària: amb dinamisme expressiu negatiu, ja que la majoria de verbs són estàtics, descriptius i a penes contenen accions, alhora que moltes oracions són llargues.
  Tonalitat sentimental i esferes lèxiques
  Prenguem els camps semàntics i nocionals que apareixen al poema:
  Sentiments: enregistrades a la sang per sempre, se l'estimava, tendra, cantava, opaca grisor, ganes de plorar, sensació de solitud, aquells mals es curaven.
  Vida: créixer, casar-se, tenir fills, treballar.
  Com veiem, hi predonimen les situacions tristes, rutinàries, marcades per una vida dura, i sobretot, eixe contrast tan bellament expressat de l'alegria infantil truncada per la necessitat de la vida i les càrregues dels adults (tendra, cantava > ganes de plorar, sensació de solitud).
  Figures retòriques
  [Esmenteu alguna que hi pugueu trobar i citeu-ne l'exemple]
  Opinió
  [Haureu de repetir algunes valoracions parcials que heu apuntat al llarg del comentari per tal que us ajuden a donar, finalment, la vostra opinió sobre la impressió que us ha provocat el poema, des del principi de la seua lectura i al final, després de fer una anàlisi més exhaustiva del poema. Es suposa que amb l'anàlisi heu descobert alguna cosa que se us havia escapat al principi. Esmenteu-la]
  CONSELL: No deixeu de posar o citar exemples de les característiques que esmenteu.

  (view changes)
  9:16 am

Thursday, February 14

 1. page Mester d'amor edited ... Deixa't besar ........................i si et quedava enyor, ... és comptada. -------…
  ...
  Deixa't besar
  ........................i si et quedava enyor,
  ...
  és comptada.
  --------------------Joan Salvat-Papasseit--------------------

  -Comentari de text
  Nivell fònic.
  ...
  per versos endecasíl·labs.decasíl·labs. Són versos
  ...
  i motius secundaris.secundaris:
  L’autor parla en aquest poema de transmetre l’amor a través dels besos.
  Motius secundaris. L’autor vol dir que no besem per obligació sinó per amor i per plaer, i que ens entreguem a l’altre com ell s’entrega o nosaltres. Segons ell, besar és una manera de transmetre amor i una sensació única.
  ...
  Té una estructura lineal perquè es poden extraure versos del poema mantenint el seu significat, i una estructura emmarcada perquè el poema reprén al final el tema inicial i el completa.
  Clímax poemàtic.
  ...
  al títol oi als primers
  Veus del poeta.
  L’autor utilitza la segona persona, implica la presència del destinatari textualitzat. Hi ha un “tu” apòstrofe -persona o objecte invocat- i un “tu” espill –el desdoblament del “jo” poètic-, reflex del poeta.
  ...
  És un dinamisme positiu perquè narra una sèrie d’accions, i abunden els verbs, substantius i oracions curtes.
  Conclusió.
  ...
  una temàtica interessantinteressant. Conté el tòpic del Carpe Diem o disfruta de la vida, de l'amor físic.
  - Ainoa M. (4tD)
  MESTER D'AMOR
  ...
  ...................i si et quedava enyor,
  besa de nou, que la vida és comptada.
  --------------------Joan Salvat-Papasseit--------------------
  COMENTARI DE TEXT
  Nivell fònic.
  ...
  per versos hendecasíl·labsdecasíl·labs i té
  Eix temàtic i motius secundaris.
  Aquest poema ens parla de transmetre l’amor a partir dels besos.
  ...
  una sensació deque dóna plaer.
  Estructura temàtica.
  La seua estructura temàtica és lineal, perquè les seues estrofes són independents entre elles. Per exemple pots eliminar la primera estrofa i no perd el sentit del poema.
  ...
  Utilitza la segona persona, implica la presència del destinatari textualitzat. Hi ha un “tu” apòstrofe -persona o objecte invocat- i un “tu” espill –el desdoblament del “jo” poètic-, reflex del poeta.
  Dinamisme expressiu.
  ...
  els verbs, els substantius i
  Conclusió.
  En la meua opinió està bé el poema ja que té una temàtica interessant i a l’hora de recitar-lo no hi ha cap problema.
  (view changes)
  9:42 am

More