Vora el barranc dels Algadins

POEMA
Vora el barranc del Algadins

hi ha un taronger de tan dolç flaire

que, per a omplir d’aroma l’aire,

no té lo món millors jardins.

Allí hi ha un mas, i el mas té dins

volguts records de ma infantesa;

per ells jo tinc l’ànima presa

vora el barranc dels Algadins.Vora el barranc dels Algadins,

s’alcen al cel quatre palmeres;

lo vent batent ales lleugeres,

mou son plomall i els seus troncs fins.

En ells, milers de teuladins

fan un soroll que el cor enxica.

Qui oir pogués sa xiscladissa

vora el barranc dels Algadins!
Comentari
-Marques ritmiques del versos:En la primera estrofa els accents cauen en les linies : cuatre,cinq i sis , i en la segona estrofa els accents cauen en la linia : set
-Eix tematic i motius secundaris :
-Estructura tematica:Il.lativa
-Climax poemtic:Anticlimatic
-Veus del poema:1ª persona
-Dinaexpressiu:Positiu
-Conclusio:Es un poemas sextet ( estrofa de sis versos )