Al Rei en Jaume en el 9 d'octubre

AL REI EN JAUME EN EL 9 D´OCTUBRE.

Magnànim Senyor que a esta terra

vingures per dar-nos els furs
I feres posar dalt dels murs

d´aquesta Ciutat, de la guerra

l´Ensenya barrada i glorosia,
mil voltes valenta i triomfal.
Senyor, diada solemnial
és hui. Per això tremolosa

ma veu us demana amb deler
que feu, des de la tomba sagrada
on guarda repòs vostre ser,

que sia a València tornada
la gran llibertat que robada
va ser per un bort estranger.

GLOSSARI.

Bord: bastard.

COMENTARI DEL POEMA:

Conté algunes elisions i sinalefes.

Versos d´art major: eneasíl-lab.

Rima: assonant i rima masculina.
Estrofes:dos quartets amb rima encreuada (ABBA).
I dos estrofes amb dos tercets.
Composicions: sonet, els versos
solen ser decasíl-labss.
Recursos retòrics: apòstrofe,anafores,etc…
Antologia personal:

Antologia organizada per temes:
La societat
La mort.

Atologia organitzada per tècniques.
Poemas descriptius (personatges).

CARLES SALVADOR (1893-1955)

Figura fonamental per al redreçament cultural i lingüístic del País Valencià,
la seua obra abasta Quatre àmbits d´acentuació: l´ensenyament, la creació literària,
la difusió de la norvativa fabriana i el compromís cívic.

AGM 4D.